Anna & JerryMaria & VaggelisMenoush & LeonNashreen & AshgarNiki & TheodoreVasiliki & Dimokratis